Понегелник

Създаването на шрифта “Понегелник” започна със случайното ми фокусиране върху избелял  билборд намиращ се на няколко крачки от външната ми врата.
Шрифтът е многоезичен и включва всички символи, цифри и букви.

Автор: Ивaйло Христов
Шрифт: ponegelnik.ttf
Инструменти: Affinity Designer, FontLab, Affinity Photo, Affinity Publisher