fbpx

Логото и неговите разновидности

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Логото и марката са ключови елементи в създаването на визуалната идентичност за компания или организация. Те имат силно въздействие върху външния образ и вътрешното възприятие на бранда. Логото представлява визуален символ, който обикновено се състои от графични или типографски елементи, съчетани за да създадат уникална идентичност.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Логата могат да бъдат разделени на няколко основни типа въз основа на елементите и стиловете на дизайна им. Ето някои от най-разпространените видове лога:

Wordmark или Logotype

Дума марка или лого надпис:

Тези лога се състоят от името на компанията или марката в стилизиран и уникален шрифт. Примери за това са логата на Coca-Cola и Google.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Lettermark

Буквена марка:

Логото за буквен знак използва инициалите или акронима на името на компанията, за да създаде отличителен и компактен дизайн. Например IBM и NASA имат логотипи с буквен знак.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Brandmark или Pictorial Mark

Фирмена марка или марка изображение:

Тези лога използват прост и разпознаваем символ или икона, за да представят марката без използване на текст. Примерите включват логото на Apple и Nike.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Abstract Mark

Абстрактна марка:

Абстрактните лога са артистични, абстрактни форми или символи, които не представят директно името или продукта на компанията, но предават уникална идентичност. Логото на Pepsi е пример за абстрактен знак.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Combination Mark

Комбинирана марка:

Комбинираните лога съчетават едновременно словен и фирмен знак, което ги прави визуално гъвкави. Компании като McDonald’s и Burger King използват комбинирани марки.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Emblem

Лого Емблема:

Емблематичните лога обикновено са сложни и включват текст в символ или икона. Те често имат класически и традиционен вид, като например логото на Harley-Davidson.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Mascot

Лого Талисман:

Логото с талисман включва герой или илюстрирана фигура, която става представител на марката. Примери за това са полковникът на KFC и човекът Мишлен.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Monogram

Лого Монограм:

Монограмните лога се създават чрез комбиниране на инициалите на дадена компания или марка в уникален, взаимосвързан дизайн. Луй Витон и Шанел са добре познати със своите монограмни лога.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Responsive или Adaptive Logos

Адаптивно лого:

Тези лога са проектирани така, че да се адаптират към различни контексти и платформи, като например профили в социалните медии, фаворити на уебсайтове или мобилни приложения.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com

Различните видове лога и марки предоставят възможност за компаниите да изразят своята уникалност, да създадат запомнящ се идентичност и да комуникират ефективно със своите клиенти. Правилният избор на тип лого е важна стъпка за постигане на успешен брандинг и утвърждаване на позицията на бранда на пазара.

Логото и неговите разновидности. Дума марка или лого надпис, Буквена марка, Фирмена марка или марка изображение, Абстрактна марка, Комбинирана марка, Лого Емблема, Лого Талисман, Лого Монограм, Адаптивно лого. Ihristov.com