Да направим нещо заедно

Дългогодишният ми опит в различни области на дизайна, управлението на проекти, работата ми с колеги, артисти, производители и доставчици на продукти и услуги ме превръщат в добър партньор.

Аз мога да създам и развия вашата идея, продукт, марка, бизнес от самото начало до реализирането на поставените пред тях цели. От идеята, през продукта, услугата, брандинга, необходимите комуникационни канали до пазара и крайният клиент.

Поаради динамично развиващите се пазари и високата конкуренция, днес е особенно трудно за креативните агенции и рекламни студиа да наемат или задържат специалисти на високо ниво. За качествената реализация на идея, продукт или проект са необходими фирми и специалисти от различни области и с различно ниво на компетенция. Разбирасе това води до трудно управление, дълги срокове за реализация и високи бюджети с които повечето от развиващите се компании не са способни да се справят.

Можете да ме разглеждате като няколко фирми в едно, като швейцарско ножче, многофункционално, ефективно и удобно за работа. Това е моят и вашият, огромен плюс, заедно, с доверие и ясна представа за поставените цели, ние можем да постигнем всичко което желаем, за срокове и бюджет невъзможни за вашите конкуренти.